Stolpen von A - Z | Veranstaltungen | Sitemap | Kontakt | Impressum | Datenschutz | Barrierefreiheit
Stolpen Sächsische Schweiz, Elbsandsteingebirge

Z historie města Stolpen


První písemné doklady o hradním zřízení Stolpen pochází z roku 1222. Velmi bouřlivá kronika hradu je úzce spjata s více jak 1000 letou historií Saska. Na začátku 15. stol. se začíná osidlovat i severní strana hradního kopce a to je zároveň začátek dějin města Stolpen. V tomto areálu se nachází staré jádro města, kterému v budoucnosti dodají jedinečný ráz měšťanské domy z 18. a 19. století.
Míšenští biskupové vždy podporovali rozvoj města Stolpen:
  • Biskup Dietrich von Schnöbergnechává v roce 1470 zbudovat městské opevnění
  • Biskup Johann VI. povyšuje roku 1503 vesnici Stolpen na město Stolpen
  • Stolpen obdrželo od biskupa Johanna VIII. vlastní městský znak
V roce 1559 patří město i hrad pod Saské knížectví. Rozvoj města a řemesel je podporován jak kurfiřty, tak i biskupy. Až do roku 1764 bylo Stolpen posádkové město.
Asi úplně nejznámější stolpenskou osobností je hraběnka Cosel (1680 – 1765), bývalá milenka saského kurfiřta (August der Starke – Silný). Byla držena v hradní věži (která se po ní jmenuje Coselturm) v letech 1716 až 1765.

Ve svých dějinách zažilo město mnoho požárů. Příčinami byly hlavně těsné uličky a komplikované zásobování vodou (starý přečerpávací systém). Po požáru z 20.5.1795 bylo rozhodnuto, že se zbourá zeď zámku a po roce 1800 bylo započato s bouráním městského opevnění. Až do dneška zachovalá brána (Dresdner Tor) je svědkem dějin.

V roce 1877 byl Stolpen napojen na železnici z Dürrröhrsdorfu do Neustadtu v Sasku.

Roku 1950 byla městská část Altstadt (1357 poprvé zaznamenána) připojena ke Stolpen.


  Stolpen Marketplace in 1929 

 Bischofswerdaerstraße in the 19th century 

 Aerial Photograph of Stolpen (1926) 

Obec Langenwolmsdorf

Langenwolmsdorf je lineárně uspořádaná obec, která se po délce 7 km rozprostírá na ploše o 1991 ha. Dnes má zhruba 1400 obyvatel.

Podle Oberlausitzkého hraničního dokumentu z roku 1223 patřila tato obec k severnímu okraji Českého království. Původně se tato obec jmenovala Volueramesdorf (kolem roku 1232). 1559 patří Wolframstorff k Saskému knížectví. Ve 30-ti letité válce byl Langenwolmsdorf napaden švédskými vojsky a vydrancován.

Obec Helmsdorf

Helmsdorf má dnes asi 900 obyvatel a rozprostírá se na ploše 681 ha.
Svůj název má Helmsdorf odvozen ze jména Locators Helwig.
Prvni zmínky jsou o něm z roku 1247 jako Helewigesdorf.
V roce 1559 existovali vedle oficiální vesnice také předni hradby.
Obojí patřilo pak k Saskému knížectví. Zacaly se vyvíjet dvě obce:
Oberhelmsdorf a Niederhelmsdorf. Až v roce 1937 došlo ke spojení do jedné obce Helmsdorf. Po komunální reformě v roce 1994 patří Helmsdorf ke Stolpenu.

Obec Lauterbach

Lauterbach leží severovýchodně od Stolpenu na ploše o 901 ha a má cirka 620
obyvatel. Obec patřila 1223 k míšeňskemu Burgwaldu Göda. 1262 byla obec převzána do majetku biskupů z Míšně. Od roku 1559 patří obec k biskupskému úřadu Stolpen, kurfiřtovi Saska. Lauterbašský velikonočni sloup byl zhotoven v roce 1584. Jako i ostatní přilehlé obce patří Lauterbach od roku 1994 ke Stolpenu.

Obec Rennersdorf-Neudörfel

Rennersdorf- Neudörfel se svými ca 600 obyvateli se rorzprostíra na ploše o 636 ha severozápadně od Stolpenu. Už v Oberlausitzké hraniční listině z roku
1222 je výslovně jmenován Viehwegberg na nivě z Rennersdorfu.
V prvních zmínkách o obci z roku 1411 se obec jmenuje Reynhartsdorff.
1559, kdy obec už patří k Saskěmu knížectví, se objevuje poprvé jméno Rennersdorf.Od druhé poloviny 18. století je obec hlavním chovatelem španělských ovcí.
V roce 1964 je obec Neudörfel připojena k Rennersdorfu a vzniká obec Rennersdorf-Neudörfel.

Obec Heeselicht

Se svými 420 obyvateli zabírá Heeselicht plochu 636 ha. Rozprostírá se kolem ploché kotliny. První zmínky o obci Heeselicht jsou z roku 1378.Dlouho patřila tato obec k rytířskému statku Krumherrmsdorf. Až v roce 1612 je prvýkrát řeč o rytířském statku Heeselicht. Cesta ze Stolpenu do Hohnsteinu vedla dříve přes Hohburkersdorf. Aby získal bližší spojeni, nechal císař Napoleon v roce 1813 postavit novou cestu ( Napoleonova cesta), která vede přes obec Heeselicht.

Burgstadt Stolpen - Sächsische Schweiz
powered by webEdition CMS