Stolpen von A - Z | Veranstaltungen | Sitemap | Kontakt | Impressum | Datenschutz | Barrierefreiheit
Stolpen Sächsische Schweiz, Elbsandsteingebirge

Pozoruhodnosti našeho města

Hlavní každoroční atrakcí je pro tisíce návštěvníků 775 let starý Hrad Stolpen, který můžeme vidět ve dne i v noci (díky umělému osvětlení) už z dálky.

Johannisturm (Věž hraběnky Cosel) byla postavena v roce 1509 a je to nejzachovalejší část hradu. V této věži žila hraběnka Cosel (1680 - 1765), bývalá milenka Augusta Silného, během svého 49-letého zajetí (1716-1765).
Před 25 mil. lety se na místě města Stolpen vytvořila puklina, která měřila asi 15 kilometrů do hloubky, sahala tedy až do svrchního zemského pláště, odkud mohlo žhavé tekuté magma stoupat k zemskému povrchu. Toto magma bylo vychrleno do okolí dnešního hradu ve formě lávy a vytvořil se sopouch (ze sopečných bomb, písku a popela). Díky této sopečné hoře, která působila jako víko, se magma nemohlo dostat na povrch, a proto vznikly čedičové sloupy ve vulkanickém komíně. Toto ,,vulkanické víko‘‘ časem zvětralo a díky tomu dnes můžeme vidět tvrdý vnitřek sopky – čedičové sloupy.
Na západní straně kopce, na kterém stojí hrad, se nacházel kamenolom, ve kterém se v minulosti těžily 3-7 stranné čedičové sloupy na stavbu města a hradu.
Také město z pozdního středověku se svými historickými památkami nabízí mnoho zajímavých pozoruhodností. Patří k nim (kromě hradu) především:
  • Staré historické jádro
  • Náměstí s radnicí a sloupem, který sloužil jako rozcestník pro poštovní kurýry (->poštovní sloupy)
  • Drážďanská ulice, ve které stojí budovy ještě z 18. století
  • Evangelický kostel
  • Zbytky městského opevnění
  • Jedinečné čedičové sklepy s nádhernými klenbami, které jsou pod každým Stolpenským domem
  • Čedičová hora jako národní geologická památka

Náměstí má tvar čtverce. Na šedesáti metrech délky je převýšení 7 metrů, což nabízí svým návštěvníkům neobvyklý pohled.

Většina domů ve Stolpen vznikla po rozsáhlém požáru v roce 1723, při kterém se použila i velká vodní nádrž postavená pod náměstím. Sklepy ale tento požár přečkaly ve výborném stavu, tudíž jsou o 200 let starší, než domy na nich postavené.
(Měšťané si nechávali stavět tyto sklepy kolem roku 1500)
Dnešní radnice se nachází od roku 1660 na západní straně náměstí, které bylo v posledních letech rekonstruováno. Na jejím průčelí můžeme vidět znak města, který nám připomene dobu panování míšeňských biskupů ve Stolpen.
V městském muzeu, které kdysi sloužilo jako hradní ubytovna pro hosty, se návštěvník dozví mnoho zajímavostí z historie města.

Památkovým úřadem chráněný evangelický kostel v sobě skrývá nejstarší dochovaný reliéf ukřižování Krista z roku 1470.
Pozoruhodnosti v předměstích:
  • Dům řemeslného umění – názorná ukázka saského řemesla v příjemném prostředí statku. (výstava keramiky, skla a dřevěných výrobků, prodejna, restaurace)
  • Velikonoční sloup v Lauterbachu (vysoký 2,5 m)
Burgstadt Stolpen - Sächsische Schweiz
powered by webEdition CMS